Simple and convenient interior

Công trình nhà xưởng

2022

-

450,000 m2

Heathrior Airport Terminal

Công trình nhà ở

2023

-

750,000 m2

Steel Factory

Công trình nhà xưởng

2025

-

900,000 m2

Modern Stadium

Công trình nhà xưởng

2020

-

300,000 m2

Cambradger University

Công trình nhà xưởng

2019

-

850,000 m2

Scientific Research Center

Công trình nhà ở

2026

-

780,000 m2

Inside Renovation

Công trình nhà xưởng

2021

-

800,000 m2

Smart Apartment

Công trình nhà ở

2020

-

950,000 m2

Carlton Luxury Hotel

Công trình nhà ở

2018

-

600,000 m2

Load More Project No Data
42/1c KP8 Thị Trấn Hóc Môn TP.HCM
Mon - Sat: 7:00-18:00
Copyright © 2019 Designed by Ovatheme. All rights reserved.